Danh sách hội viên - Lớp TH Văn C K32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

I.TH VĂN K32 C:

 1. Đỗ Thị Minh Trang
 2. Trần Thị Ngân
 3. Nguyễn Thị Nữ (10/8)
 4. Nguyễn Thị Mưu
 5. Nguyễn Thị Khánh Oanh
 6. Lê Thị Ánh Tuyết
 7. Mai Trúc Lý
 8. Nguyễn Xuân Hà
 9. Nguyễn Thị Bắc

10. Lưu Thị Quyên

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn B K32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

H. TH VĂN K32 B:

 1. Đinh Thị Tân
 2. Phan Thị Ánh Ly
 3. Trần Thị Thuý Lài
 4. Phan Thị Hoài Thu
 5. Ngô Thị Liễu
 6. Võ Hồng Đăng
 7. Bùi Thị Huyền Trang
 8. Nguyễn Thị Lan
 9. Nguyễn Bảo Chung

10. Trần Thị Hồng Vân

11. Nguyễn Thị Hà

12. Nguyễn Thị Lành

13. Nguyễn Thị Linh (B)

14. Hà Thị Thanh Tâm

15. Hoàng Thị Thuỳ Nhung

16. Hoàng Thị Quyên

17. Đinh Công Á

18. Lê Xuân Thọ

19. Thu Thị Thanh Hằng

20. Trần Thị Mỹ Diệu

21. Nguyễn Thị Qui

22. Phan Thị Hồng Nhị

23. Phạm Thị Vy

24. Trần Thị Thuỳ

25. Phạm Thị Hoài Thương

26. Phạm Thị Mến

27. Nguyễn Văn Phi

28. Nguyễn Thị Châu

29. Trần Thị Minh Thư

30. Cao Thị Anh Thơ

31. Khuất Thị Phương

32. Trần Hương Giang

33. Nguyễn Thị Thuỳ Nga

34. Hoàng Thị Hiền

35. Nguyễn Minh Thương

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn A K32.

By

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

 

G. TH VĂN K32 A:

 1. Nguyễn Đình Nghĩa
 2. Trần Thị Kim Thân
 3. Nguyễn Thị Hà Giang
 4. Trần Thị Thanh
 5. Hứa Thị Thuỳ Trang
 6. Phạm Thị Vui
 7. Trần Thị Liêm Bút
 8. Lê Thị Kiều Ngân
 9. Nguyễn Thị Thanh Tiến

10. Nguyễn Thị Thanh Tình

11. Đinh Thị Mười

12. Đặng Thị Thuý Hằng

13. Nguyễn Hồng Phương

14. Bùi Thị Sang

15. Huỳnh Quốc Công

16. Phan Thanh Trung

17. Dương Thị Hoài Ân

18. Đào Thị Hoà Bình

19. Nguyễn Đức Quốc

20. Trần Quang Tuấn

21. Võ Thị Dân

22. Huỳnh Thị Kim Chung

23. Đinh Thị Thuý Nga

24. Vũ Thị Phương Thuỳ

25. Phan Thị Kim Anh

26. Phạm Thị Kim Ly

27. Lương Thị Tùng Quyên

28. Phan Thị Mỹ Hạnh

29. Trương Thị Nhung

30. Nguyễn Thị Hằng

31. Nguyễn Pháp

More...

Danh sách hội viên - Lớp Việt Nam học K 32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

F.VIỆT NAM HỌC K32:

 1. Nguyễn Văn Hoà
 2. Nguyễn Thị Mùi
 3. Võ Thị Xuân Thuỳ
 4. Lê Minh Thuấn

More...

Danh sách hội viên - Lớp SP Văn K 32.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

     E.SƯ PHẠM VĂN K32:

 1. Đào Thị Thanh Thuỷ
 2. Phạm Tuấn Vũ
 3. Nguyễn Thị Lan Anh
 4. Võ Thị Tuyết Nhung
 5. Vi Thị Chon
 6. Nguyễn Thị Thu
 7. Võ Thị Hồng Chuyên
 8. Thới Nguyễn Anh Thuận
 9. Nguyễn Thị Phương Linh

10. Nguyễn Thị Bích Thi

11. Nguyễn Thị Trúc Ly (B)

12. Lương Thị Miên

13. Dương Thị Ngọc Yến

14. Ngô Thị Thạo

15. Phan Nguyễn Trà Giang

16. Nguyễn Ngọc Minh Hiếu

17. Đặng Thị Thu Hoà

18. Nguyễn Thị Mỹ Thắm

19. Đậu Thị Yến

20. Trần Thị Thuỷ (B)

21. Nguyễn Thị Kiều

22. Trần Thị Giang

23. Nguyễn Thị Thuỳ Nhân

24. Trần Thị Tuyết

25. Nguyễn Lữ Thu Hồng

26. Nguyễn Thị Kim Anh

27. Trần Thị Thuật

28. Nguyễn Thị Phương Thảo

29. Trần Thị Dương

30. Nguyễn Thị Bích Trang

31. Bùi Thị Thuận

32. Phạm Thị Thu Hương

33. Nguyễn Thị Ngọc

34. Hoàng Thị Hương

35. Triệu Thị Thu Hồng

36. Trần Thị Thuỳ Lam

37. Lê Thị Hồng Diễm

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn B K33.

By

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

      D. TH VĂN K33 B:

 1. Nguyễn Hoành Cẩm Tú
 2. Đào Bùi Kim Cương
 3. Phan Văn Hải
 4. Lê Thị Kiều oanh
 5. Man Thị Cẩm Thơ
 6. Phan Thị Kiều Quyên
 7. Nguyễn Thị Lượng
 8. Nguyễn Thị Kim Thoa
 9. Trần Thị Thảo Trang

10. Trần Thuỳ Trang

11. Võ Trung Ngôn

12. Nguyễn Thị Kim Quy

13. H’Phanh  KBuôn

14. Nguyễn Thị Hường

15. Trần Thị Bích Ly

16. Hồ Thị Thiên Ngân

17. Trần Thị Hoài Liên

18. Nguyễn Thị Bích Chương

19. Phan Thị Hồng Oanh

20. Ngô Văn Diện

21. Võ Thị Lê Thanh

22. Nguyễn Thị Ngọc Thuân

23. Phạm Thị Trúc Liễu

24. Nguyễn Thị Thu

25. Hồ Thị Như Thuỷ

26. Lê Thị Kim Sơn

27. Nguyễn Thị Nương

28. Bùi Thị Thanh Thuý

29. Trần Thị Bích Loan

30. Nguyễn Thị Ánh Hồng

31. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (20/12)

32. Huỳnh Thị Thuý Hằng

33. Văn Thị Huệ Tâm

34. Trần Thị Kiều

35. Phạm Thị Vui

36. Phan Huỳnh Nhơn

37. Nguyễn Thị Khánh Ly

38. Đỗ Thị Oanh

39. Trần Thị Hiếu

40. Trần Thị Thuý Vân

41. Nguyễn Thị Điệp

42. Nguyễn Thị Mai Duyên

43. Nguyễn Thị Mến

44. Nguyễn Thị Mùi

More...

Danh sách hội viên - Lớp TH Văn A K33.

By

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

C. TH VĂN K33 A:

 1. Ngô Thị Huỳnh Như
 2. Hoàng Thị Hồng Diễm
 3. Nguyễn Phan Thuỳ Mỵ
 4. Ngô Thị Quy
 5. Trần Thị Mộng Thường
 6. Ung Thị Diễm
 7. Lương Thị Liên
 8. Nguyễn Thị Mai Phương
 9. Bùi Thị Thái Huệ
 10. Nguyễn Thị Ngọc Bích
 11. Nguyễn Thị Trang
 12. Võ Thị Thiên Trúc
 13. Phạm Thị Thu Trang 

More...

Danh sách hội viên - Việt nam học K33.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

 B.VIỆT NAM HỌC K33:

 1. Đặng Thị Thương
 2. Nguyễn Thị Thu Thuý
 3. Lưu Thị Tưởng
 4. Võ Thị Lý
 5. Ngô Thị Ngọc Thắm
 6. Phạm Thị Thanh
 7. Võ Thị Thuý Vân
 8. Nguyễn Thị Hồng Duyên

More...

Danh sách hội viên - SP Văn K33.

By

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

     A. SƯ PHẠM VĂN K33:

 1. Bùi Thị Thương
 2. Lê Hứa Huyền Trân
 3. Nguyễn Thị Hương Lài
 4. Phạm Thị Rơn
 5. Trần Thị Thuỳ Minh
 6. Chu Thị Lý
 7. Trương Thị Thảo Ly
 8. Trần Thị Diễm My

More...