Danh sách hội viên - Lớp TH Văn C K32.

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

I.TH VĂN K32 C:

  1. Đỗ Thị Minh Trang
  2. Trần Thị Ngân
  3. Nguyễn Thị Nữ (10/8)
  4. Nguyễn Thị Mưu
  5. Nguyễn Thị Khánh Oanh
  6. Lê Thị Ánh Tuyết
  7. Mai Trúc Lý
  8. Nguyễn Xuân Hà
  9. Nguyễn Thị Bắc

10. Lưu Thị Quyên

Trần thị Ngân-TH VănC K32.DHQN

NHỚ BIỂN TÌNH ANH

Người ta ôm nhau ngoài biển nhớ
Gợn dòng nước chảy sóng đu đưa
Sóng tràn nhịp gió kêu rào rạt
Hỏi ở nơi ấy chốn lao xao...
Ngoài nơi biển đảo âý xa xôi
Tình ai có gợn ngàn con sóng
Vỗ nhịp cùng ai nỗi nhớ hoài.
(NGÂN KHÁNH).TRANTHINGAN-THVANC32.DHQN

Trần thị ngân - TH VAN C K32 - DHQN

Minh muon viet bai de gui cho clb van nghe tre : "CON NGƯỜI XỨ NẨU"

Tôi không phải là dân Quy Nhơn nhưng sống ở đây gần hai năm cái thân thuộc gần gũi thân thiện của con người nơi đây phâǹ nào cũng đã thấm ít nhiều vào trong máu thịt của tôi