Danh sách hội viên - Lớp TH Văn A K32.

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

 

G. TH VĂN K32 A:

  1. Nguyễn Đình Nghĩa
  2. Trần Thị Kim Thân
  3. Nguyễn Thị Hà Giang
  4. Trần Thị Thanh
  5. Hứa Thị Thuỳ Trang
  6. Phạm Thị Vui
  7. Trần Thị Liêm Bút
  8. Lê Thị Kiều Ngân
  9. Nguyễn Thị Thanh Tiến

10. Nguyễn Thị Thanh Tình

11. Đinh Thị Mười

12. Đặng Thị Thuý Hằng

13. Nguyễn Hồng Phương

14. Bùi Thị Sang

15. Huỳnh Quốc Công

16. Phan Thanh Trung

17. Dương Thị Hoài Ân

18. Đào Thị Hoà Bình

19. Nguyễn Đức Quốc

20. Trần Quang Tuấn

21. Võ Thị Dân

22. Huỳnh Thị Kim Chung

23. Đinh Thị Thuý Nga

24. Vũ Thị Phương Thuỳ

25. Phan Thị Kim Anh

26. Phạm Thị Kim Ly

27. Lương Thị Tùng Quyên

28. Phan Thị Mỹ Hạnh

29. Trương Thị Nhung

30. Nguyễn Thị Hằng

31. Nguyễn Pháp

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','qgvn13l8vnihmrlnsat01mosr2','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 19:28:41','/a295711/danh-sach-hoi-vien-lop-th-van-a-k32.html')