Danh sách hội viên - Lớp Việt Nam học K 32.

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

F.VIỆT NAM HỌC K32:

  1. Nguyễn Văn Hoà
  2. Nguyễn Thị Mùi
  3. Võ Thị Xuân Thuỳ
  4. Lê Minh Thuấn