Danh sách hội viên - Lớp SP Văn K 32.

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

     E.SƯ PHẠM VĂN K32:

  1. Đào Thị Thanh Thuỷ
  2. Phạm Tuấn Vũ
  3. Nguyễn Thị Lan Anh
  4. Võ Thị Tuyết Nhung
  5. Vi Thị Chon
  6. Nguyễn Thị Thu
  7. Võ Thị Hồng Chuyên
  8. Thới Nguyễn Anh Thuận
  9. Nguyễn Thị Phương Linh

10. Nguyễn Thị Bích Thi

11. Nguyễn Thị Trúc Ly (B)

12. Lương Thị Miên

13. Dương Thị Ngọc Yến

14. Ngô Thị Thạo

15. Phan Nguyễn Trà Giang

16. Nguyễn Ngọc Minh Hiếu

17. Đặng Thị Thu Hoà

18. Nguyễn Thị Mỹ Thắm

19. Đậu Thị Yến

20. Trần Thị Thuỷ (B)

21. Nguyễn Thị Kiều

22. Trần Thị Giang

23. Nguyễn Thị Thuỳ Nhân

24. Trần Thị Tuyết

25. Nguyễn Lữ Thu Hồng

26. Nguyễn Thị Kim Anh

27. Trần Thị Thuật

28. Nguyễn Thị Phương Thảo

29. Trần Thị Dương

30. Nguyễn Thị Bích Trang

31. Bùi Thị Thuận

32. Phạm Thị Thu Hương

33. Nguyễn Thị Ngọc

34. Hoàng Thị Hương

35. Triệu Thị Thu Hồng

36. Trần Thị Thuỳ Lam

37. Lê Thị Hồng Diễm

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','5i9o3dj38g97e9vsb6oscbn0d4','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-20 03:47:59','/a295698/danh-sach-hoi-vien-lop-sp-van-k-32.html')