Thơ: VÔ ĐỀ (Trần Thị Thùy Minh - SP Văn K 33).

 

VÔ ĐỀ
Mưa
Phủ kín lối về
Như níu kỷ niệm
Chợt buồn.
 
Nghe
Một thời học trò
Sao đầy nuối tiếc
Đã mãi mãi xa.
 
Để rồi
Ngày nắng qua nhanh
Cuộc sống hối hả
Lặng cất ký ức
Mưa về.
 
Mưa vẫn là mưa
Vẫn ướt và lạnh
Buồn đau vui vô tình
Mưa gội bỏ tất cả
Còn lại chính ta.
                        (Mưa sao)
(Trần Thị Thùy Minh_lớp sp văn k33 _ĐH QN)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','8bgasi1nsfipge28e5quo0a8s2','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-20 03:48:10','/a295696/tho-vo-de-tran-thi-thuy-minh-sp-van-k-33.html')