Danh sách hội viên - Lớp TH Văn A K33.

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

C. TH VĂN K33 A:

 1. Ngô Thị Huỳnh Như
 2. Hoàng Thị Hồng Diễm
 3. Nguyễn Phan Thuỳ Mỵ
 4. Ngô Thị Quy
 5. Trần Thị Mộng Thường
 6. Ung Thị Diễm
 7. Lương Thị Liên
 8. Nguyễn Thị Mai Phương
 9. Bùi Thị Thái Huệ
 10. Nguyễn Thị Ngọc Bích
 11. Nguyễn Thị Trang
 12. Võ Thị Thiên Trúc
 13. Phạm Thị Thu Trang 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','fdi5hu9b8dcn7bbr5pc4rk0796','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-20 03:47:56','/a295684/danh-sach-hoi-vien-lop-th-van-a-k33.html')