Thơ: TÌNH TRÔI (Dã Phong Bình - TH Văn B K33).

 

           TÌNH TRÔI

    Lại một lần nữa người yêu ra đi

   Tình chớm nở bỗng xế chiều nhợt nhạt

   In những vết lằn - tim non bỏng rát
 
   Ngụp lặn đau buồn ta hát ru ta
 
 
   Tình trôi đi đến một nơi rất xa
 
   Ta hóa tội đồ chém cánh hoa rơi
 
   Quặn thắt lòng tơ thảng thốt nụ cười
 
   Mộng rồi mộng vỡ đôi rồi lại mộng
 
 
   Hớ hên lắc lư lầu chiều trống rỗng
 
   Có kẻ đau lòng lạc lõng tìm mây
 
   Mây trôi biển khóc lệ tràn đầy
 
   Tình trôi ta xót vén mây tìm người.
 
                                        1/5/2011
                                      Dã Phong Bình
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','6m6m7karoc6kqnqic0s8p88j47','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-20 03:48:08','/a295681/tho-tinh-troi-da-phong-binh-th-van-b-k33.html')