Danh sách hội viên - Việt nam học K33.

DANH SÁCH HỘI VIÊN

CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ

 B.VIỆT NAM HỌC K33:

  1. Đặng Thị Thương
  2. Nguyễn Thị Thu Thuý
  3. Lưu Thị Tưởng
  4. Võ Thị Lý
  5. Ngô Thị Ngọc Thắm
  6. Phạm Thị Thanh
  7. Võ Thị Thuý Vân
  8. Nguyễn Thị Hồng Duyên