Thơ: LỆ TÌNH (Đào Bùi Kim Cương - TH Văn B K33).

 

   LỆ TÌNH

Lặng thầm lê bước... chiều không anh
Nhén nhom khoảng trống niềm an ủi
Lãng bảng băng trôi dạ cô tịch
Mịt mờ sương khói tràn hơi nước
Nhấn chìm thân em giữa miền hư ảnh
Không anh không anh...
Biển chiều vắng tanh
Mưa rơi mưa rơi... đượm tình sóng xanh
Long lanh long lanh... lệ ngàn xót xa...
 
                                Đào Bùi Kim Cương