Thơ: THẦM LẶNG...(V.M.H).

 

Thầm lặng...

                            Tặng K

Trái tim có điều không nói

Yêu thương ấp ủ trong lòng

Trái tim có điều không nói

Để rồi người ấy ra đi.

 

Biệt ly chỉ là chuyện cũ

Niềm đau vẫn mới không ngờ

Một tôi của ngày tình lỡ

Một em giờ đã ngày xưa.

 

Tàn đông gỡ tờ lịch mỏng

Tôi đem gió thả lên trời

Tôi đi trên đường phố rộng

Nghe mình có một ngày mai...

 

                 Quy Thành 24/3/2011

                           V.M.H

 

ngok

Đọc thơ thầy mà nghe xao xuyến mãi trong tim....Lâu rồi hok gặp thầy. Nhớ thầy wa thầy ơi!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','uiebkb0ee82r2rk36f1kpbtcq7','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 20:03:22','/a288863/tho-tham-lang-v-m-h.html')