Thơ: XUÂN HI VỌNG (Đỗ Thị Minh Trang - TH Văn C K32).

                    XUÂN  HI  VỌNG


Xuân đã về trên từng ngọn cỏ

     Gió mơn man ve vuốt lá trên cành

           Nụ xuân hồng khoe sắc thắm trời xanh


       
Chào năm mới xuân một lần đến nữa


       
Xuân mang theo trái tim hồng rực lửa


      
Làm đuốc thiêng cho ngày lễ tình yêu


      
Khát khao xuân ta ước vọng bao điều


Nay xuân tới ta đón niềm tin mới

 Những ước mơ xa ta từng ngày đợi

Rồi sẽ theo xuân trong gió bay về.

                                                    Đ.T.M.T

Xuân Khánh

Gửi Minh Trang!

Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','jaoltslf6k92m1oqu7jigaodq1','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 20:35:41','/a275048/tho-xuan-hi-vong-do-thi-minh-trang-th-van-c-k32.html')