Thơ: ĐÊM NOEL (Đỗ Thị Minh Trang - TH Văn C K32).


ĐÊM NOEL


Đêm Noel con chỉ có hai người

Không phải đạo xin được về bên Chúa

Chút cầu xin không vinh quang nhung lụa

Chỉ bình an dưới thế nhân hòa

Đêm Noel rộn rã tiếng thánh ca

Mừng đức Chúa giáng sinh lần nữa

Người mang đến tình yêu thương chan chứa

Sẻ đều cho tất cả muôn loài

        *      *       *

Đêm Noel con chỉ có hai người

Không phải đạo xin được về bên Chúa.

                                         Đ.T.M.TDatabase error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8543','6ivipcs0hcgf3fc4018kupa9h1','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 20:32:27','/a270155/tho-dem-noel-do-thi-minh-trang-th-van-c-k32.html')